Meditadoj el la Animo

Kiu praktikas Karitaton kaj en ĝi persistas, tiu ricevas de Dio Lian Karitaton, nome Lian Senfinan Mizerikordon.

Paiva Netto