José Roberto Alves de Albuquerque (Brazilo)

El la Redakcio

Decembro 17, 2013 | Marde | 14h52m | Ĝisdatigita la 22-an de Septembro, je 16h07m

Lucian Fagundes
José Roberto Alves de Albuquerque, Brazilo.

Recenzi verkon temantan pri pacaj kaj esperigaj meŝagoj ne estas malfacila tasko, kontraŭe estas plezuriga laboro, ĉefe kiam la aŭtoro estas la famkonata kaj laborema bonfaranto Paiva Netto. El ĝi oni kaptas la diinstruan esencon, tion, kio gravas al ni, vivantoj, difiloj, por taŭge plenumi nian nunan mision surteran. Kvankam oni scias la dileĝojn, kiuj kuŝas en nia konscio, decidis la Patro sendi siajn misiulojn por al ni ilin montri kaj klarigi. Kaj jen li prenante la vortojn el la menso kaj ĵetante sur la paperon. Oni diras, ke tia ago nomiĝas inspiro. Mi kredas tion, plibone, mi scias. Estus bone, se la homoj aŭdus sin mem, ĉar tiel agante, ili elmontras al si, ke sin konas. Feliĉe aŭ malfeliĉe, mi ne scias, dependas de la vidpunkto, kutime homoj ne sekvas la voĉojn venantajn el sia menso, el sia mio, el sia spirito. Nun mi povas diri, feliĉe Paiva Netto ne agas kontraŭ sia naturo. Li aŭdas la voĉon, kiu venas el la ĉielo, kaj ĝin komprenante realigas porhomarajn verkojn.

LEGU ALIAJN RECENZOJN
Adrienne Pásztor (Hungario)
Alicja Lewanderska-Quednau (Germanio)
Bob Felby (Aŭstralio)
- Georgi Mihalkov (Bulgario)
Lilia Nikolova (Bulgario)
Magdaléna Feifičová (Slovakio)
Raita Pyhälä (Finnlando)
Julia Sigmond (Rumanio)
Raymond Brisebois (Kanado)
Mihai Trifoi (Rumanio)
Margarita Savova (Bulgario)

"Meditadoj el la animo" estas unu el tiaj verkoj. Legante ĝin oni komprenas la belecon kaj verecon de la pensaj filozofoj laŭlonge de la jarcentoj. Verko zorge elpensita kaj eldonita, tradukita esperanten, signas la estontecajn librojn, kiuj abundos ĉe ni, pro tio, ke ili finfine temos pri paco kaj amo de Dio por ni. Mi ne kredas je tio, ke ĝia leginto ne fariĝu alia. Li aŭ ŝi, post tiel instruplena legado, tutcerte transformiĝos, la penso altiĝos kaj beligos la travivadon. La korpo ne plu pezos, sed de tiam malpezos. Pri Paiva Netto ne bezonas paroli, ĉar liaj sennombraj bonfaraj verkoj diras al ĉiuj, kio kaj kia li estas. Kiel diris la Majstro Jesuo, vidu tiu, kiu havas okulojn de vidi, kaj aŭdu tiu, kiu havas orelojn de aŭdi. Jen antaŭ ni leginda verko enhavanta belajn kaj instruigajn mesaĝojn. Krom tio en ĝi abundas biografioj de pensuloj kaj belfamaj bildoj, kiuj pliriĉigas la verkon. Kaptu ni do la ŝancon ĝin malfermi, ĝui kaj lerni.