LBV partoprenas en komisiono pri povigo de virino por Agendo 2030

El la Redakcio

Marto 16, 2016 | Merkrede | 9h16m | Ĝisdatigita la 22-an de Septembro, je 16h07m

La 60a sesio de la Komisiono de Unuiĝintaj Nacioj pri la Situacio de Virino (60CSW) kunvenigis, en sia novjorka sidejo, ŝtatajn delegitarojn, fakajn agentejojn de UN kaj civitanajn organizaĵojn por debati tiel urĝan temon, inter la tagoj 14a kaj 24a de marto 2014.

Vidu kiel LBV garantias la rajtojn de virinoj

Kaj Legio de Bona Volo (LBV), kiu ĉiujare partoprenas en la evento, kundividis kun la ĉeestanta publiko siajn agadojn en la socia kaj eduka kampoj favorantaj familiojn kaj virinojn en situacio de socia risko. En tiu sesio, la Institucio prezentis siajn sociedukajn proponojn, kiuj kontribuas al malapero de tiaj bedaŭrindaj datumoj, pere de la revuo BONA VOLO Virino (eldonata angle, france, hispane kaj portugale).

Per tiu eldono, LBV prezentas ankaŭ sian laboron cele al formado de knabinoj kaj virinoj de ĉiaj aĝoj, por ke ili fariĝu protagonistoj en la komunumoj, kie ili loĝas. La publikaĵo reliefigas la fratan analizon de la direktoro-prezidanto de LBV, la ĵurnalisto, radikronikisto kaj verkisto José de Paiva Netto, pri espero pere de la artikolo “Karitato kaj strategio”, en kiu li asertas: “Karitato, lige kun Justeco, estas la brulaĵo por profundaj ŝanĝoj. Ĝia agado estas subtila, sed efika”.

Per ekskluziva intervjuo al revuo BONA VOLO, la brazila ambasadoro Antonio Patriota, prezidanto de la nuna sesio de la Komisiono, parolas pri la graveco de virinoj ĉe aplikado de la nova agendo de daŭripova disvolviĝo. "La Agendo 2030-jaro baziĝas sur la kompreno pri tio ke ne eblos atingi la daŭripovan evoluigon se duono de la Homaro ne povos plene ĝui siajn homajn rajtojn." Ankoraŭ laŭ ambasadoro Antonio Patriota, tiu sindevontigo kontribuos al la virina povigo kaj sekve al la antaŭenigo de Paco kaj plibonigo de vivokvalito de la tuta planeda loĝantaro.

Revista BOA VONTADE Mulher (disponível em espanhol, francês, inglês e português). A edição traz ainda histórias de mulheres fortes que tiveram o apoio da LBV e lutaram para superar e vencer grandes desafios.

LA KOMISIONO
Dum la unua jaro de UN, en 1946, la Ekonomia kaj Socia Konsilantaro (Ekosok) estigis sian Komisionon pri Statuso de Virinoj, kiel la ĉefan organon de politika decido ekskluzive dediĉata al egaleco de la seksoj kaj al antaŭenigo de la virinoj. Unu el ĝiaj unuaj atingoj estis garantii la seksan egalecon en la projekto de la Universala Deklaro pri Homaj Rajtoj. Pere de kunsidoj kaj debatoj la Komisiono starigis tutmondan celaron kaj formulas politikojn por valorigo de virino.

Reasertante la Programon de Agado kaj Deklaro de Pekino (Ĉinio), en 1995, kaj ratifikante la Konvencion pri Forigo de ĉiaj Diskriminoj kontraŭ Virino, en 1979, la Komisiono alvokis la registarojn, la UN-sistemon, instituciojn internaciajn kaj regionajn, registarajn kaj neregistarajn, la civitanaron, la privatan sektoron kaj ceterajn gravajn agantojn al tiu kunlabora devontigo.

Esperantigita de Joseo Tenorjo
Revizio de Maria Aparecida da Silva