Celebru Pacon kun ni ĉiuj!

El la Redakcio

Septembro 03, 2018 | Lunde | 17h48m | Ĝisdatigita la 04-an de Septembro, je 16h07m

La 21-an de Oktobro, la Templo de Bona Volo (TBV), la plej vizitata monumento en Braziljo, ĉefurbo de Brazilo, festos sian 29-an fonddatrevenon.

Rilate al tio, jen filmeto parolata en Esperanto, kiun la teamanoj de E-fako de Legio de Bona Volo (LBV) zorgeme eldonis por vi. Spektu ĝin kaj per ĝi ricevu nian afablan inviton.

Via gratulmesaĝo estos disaŭdigata per la radio, televido kaj interreto de LBV al miloj da homoj en la tuta mondo. =)