LBV kaj Esperanto

LBV disvastigas Senlime Ekumenan mesaĝon tra la mondo pere de Esperanto, ekde pli ol 60 jaroj

El la Redakcio

Oktobro 16, 2013 | Merkrede | 18h57m | Ĝisdatigita la 15-an de Majo, je 12h44m

Ne estas duboj pri tio, ke Esperanto plu varbas sennombrajn laborantojn, kiuj faras sian plejbonon por disvastigi la lingvon internacian. Tio okazas, ĉar ĝi prezentas du aspektojn je granda intereso por siaj lernemuloj, nome tiun lingvan kaj tiun idealan, kiuj multe identiĝas kun Legio de Bona Volo (LBV) — tiuj de Paco kaj kunfratiĝo de la mondaj nacioj. La karmemora fondinto de LBV, Alziro Zarur (1914-1979), evidentigis la utiligo-povon de la zamenhofa idiomo, adoptante ĝin en la agado de la Institucio. Pro tio, la Institucio, ekde sia apero, prestiĝigas Esperanton per ĉiaj disponeblaj rimedoj, tiel plenumante unu el la gvidlinioj de la Institucio, nome "Batali por la plej granda disvastigado de la internacia lingvo Esperanto, altvalora ilo por la interfratiĝo de la popoloj, laŭ la konsidero, ke LBV estas la Esperanto de la religioj, same kiel Esperanto estas la LBV de la lingvoj”.

ANKAŬ LEGU:
Esperanto: la majstroverko de Zamenhof

Kreita en la unuaj tempoj de Legio de Bona Volo, la Departemento pri Esperanto havas kiel celon diskonigi Senlime Ekumenan mesaĝon de la Institucio tra la tuta terglobo, per uzado de la lingvo internacia kiel pova unuigilo. Tiu vasta koncepto pri Ekumenismo, kiu sin antaŭmetas kontraŭ la diskonigata "interpuŝiĝo de kulturoj" — kiu povas altiri la popolojn al kolosa milito, eble plej damaĝa ol tiu imagebla ĝis antaŭ nelonge —, estas de la ĵurnalisto José de Paiva Netto, direktoro-prezidanto de LBV.
 


Publikigita en 1988, Meditadoj kaj Pensoj ― Dialektiko de Bona Volo, de la verkisto Paiva Netto, estis la unua libro de LBV presita en la internacia lingvo. La lanĉon de tiu verko elstarigis la revuo Esperanto, oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), per artikolo de instruisto Jorge das Neves, sub la titolo "Ekumena Brazila Organizo uzas Esperanton”.

Grava apoganto de la disvastigado de Esperanto, Paiva Netto ĝin uzas kiel ilon por diskonigi tiun Ekumenismon, kiu, laŭ li, estas komprenata kiel Universalismo, frateco sen limoj kaj, tial, potenca ilo por starigo de la nacioj komencante de la praktiko de Solidareco. “Ni aludas al Ekumenismo de la Koroj, nome tiu, kiu konvinkas nin ne malŝpari tempon pro malamoj kaj senfruktaj kvereloj, sed etendi la manon al falintoj, ĉar ĝi emociiĝas antaŭ doloro; deprenas sian ĉemizon por vesti nudulon; kontribuas por havigi la kuracan balzamon al malsanulo, protektas orfojn kaj vidvinojn; konscias, ke Edukado kun Ekumena Spiritualeco fariĝos pli kaj pli esenca por elvolviĝo de la popolo, ĉar Ekumenismo estas Edukado malferma al Paco”, klarigis li per la revuo Solidara Socio (7-a eldono), alsendita al UN, ankaŭ en Esperanto, jam de la jaro 2000.

 


La italo Renato Corsetti esprimas sian admiron al ĉi tiu idealo: "LBV estas, kiel Esperanto, konkreta laboro por plibonigi la mondon. Dum Esperanto faras tion je kultura kaj iom teoria nivelo, LBV faras tion praktike kaj konkrete per helpo al homoj ĉi tie kaj ĉi tiam. Sukceson al LBV!".

Same kiel la supre menciita revuo Solidara Socio, laŭ iniciato de la ĉefgvidanto de Legio de Bona Volo, pliaj aliaj publikigaĵoj estis tradukitaj al Esperanto, ekzemple ekumenaj preĝoj, poemoj, rakontoj, bibliaj tekstoj, revuoj, faldfolioj, ĵurnaloj, informfolioj, infanaj libroj i.a.. Elstariĝas ankaŭ la kreo de la Portalo Bona Volo, ofte aktualigita per tekstoj pritraktantaj plurajn aferojn de homa intereso, kun la distinga perspektivo de la Ekumena Spiritualeco. 


"Mi kun plezuro legas kaj tradukas la tekstojn de Legio de Bona Volo. Tio estas por mi honora laboro. Ĝia idearo mirinde kunligas idealismon al praktiko. LBV trovis vojon tre oportunan, pri kies taŭgeco neniu bonintenca homo dubus: solidareco super kredodetaloj; homamo super harfendaj fidodiskutoj; edukado kun morala stimulado; socia apogado kun digno kaj respekto." 

(Paulo Sergio Viana, iama vic-prezidanto de Brazila Esperanto-Ligo [BEL]).

Artikolo aperinta en revuo BONA VOLO, eldonnumero 65, lanĉita okaze de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, en Bjalistoko, Pollando.