Raymond Brisebois (Kanado)

El la Redakcio

Decembro 18, 2013 | Merkrede | 10h14m | Ĝisdatigita la 22-an de Septembro, je 16h07m

Persona arkivo
Raymond Brisebois, Kanado.

"All you need is Love"*
El la skribaĵoj kaj voĉoj de plurdekoj da kulturoj, popoloj, kaj lingvoj, aŭtoro José de Paiva Netto prezentas kaj komentas la vastkomune esprimitan principon inspiran kaj progresigan de nia mondo: tio estas ke Amo ankoraŭ plej efike provizos la vojon al Bonon kaj al vastiĝantan pliboniĝon ĉiutavole kaj ĉiuserve je socio, ke la ekvilibro inter la bezonoj, la rajtoj, kaj la respondecaĵoj de la individuo kaj de la individuaro troviĝas per tiuj mesaĝoj kaj ideoj. Granda plejparto da meditadaĵoj de la aŭtoro estas unu-paĝaj pens-juveloj aparte kontribuantaj al la baza principo de la librotemo. Tiel prezentata, la meditaĵoj facile digestumiĝas de la menso kaj la animo de la legantoj.

Plejofte citata estas la instruaro de Jesuo Kristo, kaj ankaŭ aperas la skribaĵoj kaj pensaĵoj de Moseo kaj la Profetoj, Mahometo kaj la Korano, la budhisma verkaro, la Mahatmo Gandhi, la helenaj filozofoj, kristanaj kaj alireligiaj apologistoj, inkluzive katolikaj, protestantaj, spiritismaj kaj tiel plu. Ankaŭ ni legas la pensojn de pluraj instruantoj/filozofoj el la tradicio de la Legiono de Bona Volo de kiu sinjoro Paiva Netto estas delonge la Direktoro-Prezidanto.

LEGU ALIAJN RECENZOJN
Adrienne Pásztor (Hungario)
Alicja Lewanderska-Quednau (Germanio)
Bob Felby (Aŭstralio)
José Roberto Alves de Albuquerque (Brazilo)
Georgi Mihalkov (Bulgario)
Lilia Nikolova (Bulgario)
Magdaléna Feifičová (Slovakio)
Raita Pyhälä (Finnlando)
Mihai Trifoi (Rumanio)
Julia Sigmond (Rumanio)
Margarita Savova (Bulgario)

Tiom kongrua al la Homaranismo de L.L.Zamenhof kiom al aliaj similaj instruoj, programoj homar-unuigcelaj, la aksa konceptaro taksata de Paiva Netto verŝajne temas pri tiu de la Senlima Ekumenismo, iniciita de Alziro Zarur, fondinto de la Legio de Bona Volo. Frue en la libro aperas penso de la aŭtoro jena:

En la proceso de tutmondiĝo, kiu tiomfoje frakasas respektindajn tradiciojn, estas prudente ne malkonsideri la pluralismon, kiu ekzistas en ĉiu popolo, en etaj triboj, dum oni laboras por spirito de solidareco, de altruismo, kiel rekomendas Senlima Ekumenismo, nome antaŭeniranta Bona Volo. (paĝo 42)

Praktika saĝeco pri demokratio kaj egaleco tra "ekumenisma vivo" troviĝas post du paĝoj:

Malplenaj stomakoj ne ĉiam emas aŭskulti ... Sen vera respekto al la homo, ne eblas ekonomio, laŭ kiu Altruisma Solidareco estu lumo, kiu malfermas novajn vojojn inter la ombroj de avido. Ĉiuj rajtas je digna vivo. Temas pri plenumado de civitaneco. Unuiĝintaj, ni, Homaro devas laŭiri la vojon de progreso alirebla por ĉiuj.

La nocioj pri interrespektado kaj interkunveniĝado por ne plu nur priparoli sed vere agi por atingi la komune deziratan bazan socion bonan kaj ĉe ni mem kaj ĉe niaj najbaroj proksimaj kaj trans la planedo estas programataj tra la libro, kaj ĉiuj celas "la konkretigo(n) de spirito de konkordo, kiu vere transformu individuon de interne eksteren, kion oni ne atingas per leĝa dekreto". (paĝo 65). Tian konkordon evidentigas aktuale, ekzemple, relativa kaj kreskanta sukcesoj etikaj de la Okupacii / Demokratio movadoj tra la mondo pere de vastaj, pacaj, manifestacioj por socia plibonigo kaj kontraŭ la ankoraŭ baraktantaj, malperfektaj, kaj ofte koruptaj registaroj naciaj. Jam la spirito ekvekiĝas kaj pli kaj pli vigliĝas al la vojo je socia justeco!

Nu, kvankam sinjoro Paiva Netto ne rekte citas nek Zamenhof-on nek ĉi ties Homaranismon, la fakto tamen ke Meditadoj el la Animo tiom furoras en la zamenhofa lingvo montras ke esperantistoj grandparte jam efektive enkadrumiĝas je plejparto de la spirita programo viziata de la Senlima Ekumenismo. Pere de nur la zamenhofa lingvo sed tiom pli se ankaŭ inkluzivanta la instruon homaranisman, esperantistoj jam partoprenas en la konkordo aludita de Paiva Netto en la meditaĵo ĉe paĝo 171, laŭ kiu la "paco de konscienco de Homoj, produktataj per ia nova sinteno universalisma, ekumena, sekve tre frata ...".

Plue, ian proto-homaranismon ni prilegas en la tuta meditaĵo ĉe paĝo 181, inspirita de la citaĵo el la verkaro de eminenta spiritisto Allan Kardec, kiu antaŭ Zamenhof verkis: "Por atingi unuecon, religioj devos renkontiĝi sur kampo neŭtrala, tamen komuna al ĉiuj; por tio, ili ĉiuj devos fari koncedojn, pli aŭ malpli gravaj".

La nocion de patrujo kaj la neceso trovi solvon nacian por paca vivo antaŭ ol serĉi tian solvon internaci-skale ni trovas ĉe paĝo 184 el la menso de fama juristo brazila Rui Barbosa kiu kongrue reasertas homaranismajn principojn pri la individuo, la patrujo, kaj pri la patrujaro, ĉiuj ĉiam pacon kaj liberecon ĉasantaj ene de si kaj, pretere, inter si.

Fine, ni rimarku la tutan inspiron de la libro, je praktika, paca kaj spirita amo al nia apuduloj, ĉu proksimaj ĉu aliloke kaj provu iri laŭ la bonkora vojo lumiginta de Legiono de Bona Volo!

_________________________________________________
* All You Need is Love ("Amo estas ĉio kion vi bezonas") , estas titolo de famega popular-kanto de mond-fama muzik-grupo angla The Beatles, komponita de John Lennon kaj Paul McCartney en 1967 kiu iĝis vera himno de la tiama junularo, la infanoj de la post-Dua-Mondmilita generacio kaj kiu ankoraŭ inspiras bonkorumadon tutmonde.